Zemnieku saeima: Šodien tika pieņemts vēsturisks lēmums lauksaimniecībā

03/07/2014

Šodien, 3.jūlijā Latvijas Republikas Saeimā ārkārtas sesijas sēdē 3.lasījumā ar 77 balsīm PAR, vienbalsīgi tika pieņemti grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas ir būtisks solis, lai beidzot apturētu lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirdzniecību investoriem, bet saglabātu ražotāju rokās.

.

.

Biedrības „Zemnieku saeima” priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: „Mums nav pieņemama situācija, ka investoriem Latvijā pieder aptuveni 15% lauksaimniecības zemes un ka atsevišķos reģionos fiktīvie darījumi, kur lauksaimniecības zeme tiek pirkta un pārdota, sastāda pat 25%. Lai šādas darbības ierobežotu, kopā ar Zemkopības ministriju pirms diviem gadiem sākām darbu pie grozījumiem likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Mēs apzināmies, ka pieņemtie grozījumi likumā ir smags kompromiss un pilnībā neierobežos zemes nonākšanu investīciju darījumiem, bet esam gandarīti par likumprojekta apstiprināšanu 3.lasījumā Saeimā un ceram, ka jau vasarā tiks veidoti Ministru kabineta detalizēti noteikumi zemes iegādes ierobežojumu ieviešanai. Mēs esam finiša taisnē un darīsim visu, lai pēc iespējas ātrāk kopīgi sasniegtu galamērķi – likums realitātē stātos spēkā.”

.

Atgādinām, ka grozījumos likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” ir iekļauti kritēriji, kuri tiktu piemēroti lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, lai veicinātu lauksaimniecībā izmantojamās zemes nonākšanu tam paredzētajam nolūkam – lauksaimnieciskajai ražošanai, nevis investīciju darījumiem.

.

Grozījumu prasības attieksies uz fiziskām personām, kuru īpašumā esošā platībā jau pārsniedz vai pēc iegādes pārsniegs 10 hektāru platību, juridiskām personām tie ir 5 ha. Pirmā roka zemes iegādē būs kopīpašniekiem, nomniekiem, turklāt tādiem, kam līgumi it reģistrēti vietējā pašvaldībā un Latvijas Zemes fonda pārvaldniekam.

.

Likumprojektā noteikta 2000 hektāru robežu, kas var piederēt vienai fiziskai vai juridiskai personai valsts līmenī, tiesa, ar piebildi, ka pašvaldībās platību ierobežojumus varēs pieregulēt pēc vietējiem apstākļiem, u.c. zemes iegādes kritēriji.