Zemnieku saeima tiekas ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu

12/02/2016

10. februārī notika biedrības “Zemnieku saeima” padomes sēde, kurā ar Zemkopības ministru (ZM) Jāni Dūklavu tika pārrunāta situācija piena nozarē, sadarbības veicināšana starp lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, pārstrādātājiem un izplatītājiem, kā arī citi nozarei aktuāli jautājumi.

Viens no jautājumiem, ko lauksaimnieki uzdeva ministram, bija par iespējamo turpmāko atbalstu piena nozarei. J. Dūklavs norādīja, ka ministrijas iespējas tiešā veidā atbalstīt piena ražotājus ir ierobežotas. Pēc ministra domām, šī brīža sarežģījumus diemžēl vairs nevar dēvēt par krīzi, bet šodienas ekonomisko situāciju. Tomēr ministrs apņēmās atbalsta iespējas meklēt gan ES Komisijā, gan Latvija valdībā. J. Dūklavs atgādināja, ka sarežģījumi piena nozarē ir ieilguši ne tikai Latvijā, bet arī pārējās Eiropas Savienības valstīs. Tādēļ mums cīņa par atbalstu kļūst vēl sarežģītāka.

Sanāksmē lauksaimnieki arī norādīja, ka pēdējā laikā atkal tiek izjusta tirdzniecības tīklu zemā interese par veikalu plauktu pildīšanu ar Latvijā ražotiem piena produktiem. ZSA ar ministru vienojās par aktīvāka dialoga veidošanu starp procesā iesaistītajām pusēm – ražotājiem, pārstrādātājiem un tirgotājiem. J. Dūklavs apstiprināja ministrijas gatavību rīkot platformu sarunām, kurās iesaistītās puses varētu spriest par tālāku nozares attīstību un savstarpēju sadarbību. ZSA norādīja, ka pašreizējā situācija nav labvēlīga nedz lauksaimniekiem, nedz patērētājiem, jo veikalu plaktos Latvijas produkcija bieži ir atrodama salīdzinoši mazā daudzumā vai nav atrodama nemaz.

Sēdes laikā klātesošos ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) operatīvo informāciju iepazīstināja direktores vietnieks Ģirts Krūmiņš. Projektu kārtā programmā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, kura noslēdzās 4.februārī, iesniegti gandrīz 2000 projektu iesniegumi. Šāds pieteikumu daudzums liecina, ka lauksaimnieki arvien vairāk domā par attīstību, kā arī veido ilgtermiņa saimniekošanas plānus. Lauksaimniecības nozarēs, kurās ir izteikta kooperācija, saimnieku konsolidācija, kā arī tiek strādāts pie jaunu tirgu atrašanas, saimnieki veido arvien vairāk kvalitatīvu biznesa plānu un redz saimniecību attīstību un izaugsmi ilgtermiņā.

Uz ZSA jautājumu par iespēju palielināt šajā projektu kārtā pieejamo finansējuma, lai nodrošinātu finansējumu vairāk iesniegtajiem projektiem, ministrs atbildēja noraidoši, norādot, ka šāds lēmums nav Zemkopības ministrijas rokās.

Eiropā un pasaulē arvien aktuālākam kļūstot jautājumam par SEG emisiju samazināšanu, kas nākotnē ar jauniem ierobežojumiem skars ikvienu lauksaimnieku, ZSA ierosināja kopīgas darba grupas izveidi, kurā bez ministrijas un pētniecības iestāžu pārstāvjiem darbotos arī nozares pārstāvji.