“Zemnieku saeima” un VID aktualizē sadarbību

21/10/2020

Šī gada 21. oktobrī biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme parakstīja aktualizētu vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences veicināšanas jomā. 

 

Biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš norāda: “Biedrībai “Zemnieku saeima”, kā nodokļu maksātājai, kas pārstāv ražojošos lauksaimniekus, ir ārkārtīgi svarīga produktīva sadarbība ar VID, gan risinot svarīgus jautājumus mūsu biedriem, gan pilnveidojot likumdošanu, lai tā būtu loģiskāka un lauksaimniekiem izprotamāka.”

 

VID ģenerāldirektore I.Jaunzeme norāda, ka ir būtiski sadarboties ar nodokļu maksātājiem, kuri godprātīgi pilda savas saistības pret valsti un ir gatavi iesaistīties, lai šo procesu uzlabotu. “Ir svarīgi panākt, lai jebkurā nozarē strādājošie piedalītos veselības aprūpes, izglītības, drošības un daudzu citu valstij būtisku jomu finansēšanā, un tādējādi nav mazsvarīga sadarbība ar tiem, kuru jau šobrīd strādā, lai uzlabotu Latvijas uzņēmējdarbības vidi,” tā I. Jaunzeme.

 

VID, ņemot vērā biedrības sniegto informāciju, apņemas izstrādāt un izmantot efektīvas nodokļu administrēšanas metodes, lai īstenotu parakstītās vienošanās mērķi. Biedrības sniegto informāciju par nodokļu nemaksāšanu VID apņemas izmantot nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka sniegtajai informācijai ir augsta ticamības pakāpe. VID arī apņemas informēt biedrību par izmaiņām normatīvajos aktos nodokļu jomā, kā arī par jaunāko VID praksi tiesību aktu piemērošanā un jauniem VID pakalpojumiem.

 

Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas dienu un ir noslēgta līdz 2023. gada 31. decembrim. Līdz ar šīs vienošanās noslēgšanu spēku zaudē 2014.gada 7. maijā starp Pusēm noslēgtā vienošanās par sadarbību.

 

Informācija par visām VID un uzņēmēju biedrību parakstītajām vienošanās ar mērķi uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, godīgas konkurences apstākļus, kā arī kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām” pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā “Par mums/Sabiedrības līdzdalība/Sadarbība ar nozaru asociācijām”.