Zemnieku saeima: Valsts prezidents gatavs personīgi iesaistīties lauksaimnieku problēmu risināšanā

13/05/2014

Vakar, 12.maijā, Valsts prezidents Andris Bērziņš kopā ar Zemkopības ministru Jāni Dūklavu, Zemnieku saeimas (ZSA) vadību un lauksaimniekiem apmeklēja divus ZSA biedrus LPKS „Latraps” un z/s „Rudeņi”. Vizītes laikā amatpersonas ar lauksaimniekiem pārrunāja šobrīd Saeimā esošos grozījumus likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, birokrātiskā sloga mazināšanu lauku uzņēmējiem un lauksaimniecības zinātnes attīstību, kam jābūt saistītai ar ražotāju interesēm un vajadzībām.

 

Tikšanās laikā svarīgākais diskusiju jautājums bija par grozījumiem likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Jau 13 dienas jebkurš Eiropas Savienības pilsonis var iegādāties Latvijas svarīgāko resursu – lauksaimniecībā izmantojamo zemi (LIZ). Visas puses vienojās, ka grozījumi likumā būtu jāpieņem pēc iespējas ātrāk.

.

Biedrības „Zemnieku saeima” priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: „Aktīvi piedaloties komisijas sēdēs un darba grupās, redzam, ka darbs pie šiem grozījumiem ir pietiekami sarežģīts, un nenorit tik raiti, kā mēs vēlētos. Deputātiem būtu jāapzinās likuma svarīgums un mēs vēlamies apelēt pie viņu sirdsapziņas, jo jau gandrīz pus mēnesi Latvijas zemi var iegādāties jebkurš kārotājs. Ceram, ka pēc Valsts prezidenta Andra Bērziņa diskusijām ar lauksaimniekiem, process tiks paātrināts.”

.

Kā vienu no aktualitātēm sarunas dalībnieki minēja lauksaimniecības zinātnes straujākas attīstības nepieciešamību un tās tiešu sasaisti ar ražotāju interesēm. Valsts prezidents atzina, ka šajā jautājumā būtu jāsadarbojas arī ar reģiona kaimiņiem, lai apmainītos ar informāciju un sniegtu viens otram nepieciešamos pētījumu rezultātus.

.

Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāta birokrātijas sloga mazināšana, jo lauksaimnieki bija vienisprātis, ka dažādiem valsts dienestiem un institūcijām jāpiemēro konsultatīva pieeja, nevis birokrātiskā sodīšana.

.

Vizītes laikā tika apspriesta nepieciešamība nodrošināt paaudžu maiņu lauksaimniecībā un jauniešu piesaiste uzņēmējdarbībai laukos.

.

Valsts prezidents Andris Bērziņš: „Zemnieku saimniecība „Rudeņi” ir izcils paraugs tam, kā paaudzes nodod savas zināšanas nākamajām paaudzēm un bērni paliek Latvijā, lai turpinātu vecāku aizsākto.”

.

Kooperatīvā sabiedrība „Latraps” ir trešā lielākā Latvijas privātā kapitāla uzņēmums, kas kopumā apvieno ap 750 biedru un aptuveni 80% graudu produkcijas eksportē. Saimniecību apstrādājamās platības ir sākot no 20 ha līdz pat 6000 ha. Savukārt zemnieku saimniecība „Rudeņi” ir paraugsaimniecība, kā veiksmīgu saimniekošanas praksi augkopībā un lopkopībā nodot no paaudzes paaudzē.

Prezidents turpina viziti LATRAPS_

Prezidents_Rudeņos

Prezidents_Rudeņos_1

Prezidents_Zemgalē