ZM sniegs EK papildus argumentus atbalsta nepieciešamībai Latvijas lauksaimniekiem par ziemā izpostītajiem sējumiem

15/04/2014

Pirmdien, 14. aprīlī, Zemkopības ministrija Luksemburgā vērsās ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē ar lūgumu īstenot ārkārtas pasākumus, sniedzot atbalstu Latvijas laukaugu (graudi un rapsis) audzētājiem, kas pēc nelabvēlīgās 2013./2014. gada ziemas bargajiem kailsaliem ir nonākuši kritiskā situācijā.

 .

Jau ziņots, ka 2013./2014. gada ziemā bija ļoti nelabvēlīgi laika apstākļi ziemājiem, gandrīz visā Latvijas teritorijā izsaluši līdz 80 procentiem ziemāju, atsevišķos reģionos izsaluši pat 98 procenti ziemāju. Netipiskie laika apstākļi, kad vairākas nedēļas pieturējās ļoti stiprs kailsals, ir nodarījuši būtisku postu Latvijas laukaugu nozarei. Situāciju vēl kritiskāku dara apstāklis, ka pērnruden Latvijā ar ziemājiem apsētas rekordlielas tīrumu platības.

.

Apkopojot un izvērtējot datus par zaudējumiem Latvijas lauksaimniekiem saistībā ar 2013./2014. gada ziemā nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ izpostītajiem ziemāju sējumiem (ziemāji lielās platībās ir gājuši bojā vai smagi cietuši), Zemkopības ministrija tuvākajā laikā vērsīsies Eiropas Komisijā ar papildu argumentiem, lai Latvijas lauksaimniekiem būtu iespējas saņemt  atbalstu par sējumu postījumiem.

.

Avots: ZM