ZSA atzinīgi vērtē atbalstītās izmaiņas Aizsargjoslu likumā

24/02/2016

Biedrība “Zemnieku saeima” atzinīgi vērtē otrdien, 23. februārī, valdības atbalstītos Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Aizsargjoslu likumā, kas paredz mainīt esošo kārtību ar 10 metru aizsargjoslu, nosakot 2 metru veģetācijas buferjoslu veidošanu gar virszemes ūdensobjektiem.

Līdzšinējā kārtība, kas ir spēkā jau kopš 1997.gada, nosaka 10 m aizsargjoslu gar ūdenstecēm, kurā lauksaimnieks zemi drīkst apstrādāt un sēt kultūraugus, bet nedrīkst tos mēslot un lietot augu aizsardzības līdzekļus AAL. Tomēr esošā kārtība nenodrošina plānotos vides aizsardzības mērķus, un ir grūti kontrolējama. Tādēļ ilgās diskusijās starp lauksaimniecības un vides ekspertiem panākta vienošanās par likuma grozījumiem, kas paredz 2 m zālāju buferjoslas ierīkošanu gar ūdensobjektiem un 1 m buferjoslu gar novadgrāvjiem.

Grozījumi paredz, sākot ar 2017. gada 1. janvāri, atstāt divus metrus platu neapstrādātas zemes joslu gar virszemes ūdensobjektiem, un, sākot ar 2018. gada 1. janvāri – viena metra platu joslu gar viena īpašuma un koplietošanas (tai skaitā pašvaldības nozīmes koplietošanas) novadgrāvjiem.

Izmaiņas nosaka, ka buferjoslas platumā lauksaimnieki nedrīkstēs audzēt lauksaimniecības kultūraugus, kā arī lietot mēslošanas līdzekļus un AAL. Vienlaicīgi saimniekiem par pienākumu būs 2 m platajās buferjoslās iekopt zālāju, veicinot ūdens kvalitātes uzlabošanos. No vienas puses tiks pastiprinātas vidi saudzējošas prasības, no otras veicināta lauksaimnieciskā ražošana.

“Lauksaimnieki, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, saņemtu atbalsta maksājumus, arvien vairāk izmanto mūsdienīgas vidi saudzējošas tehnoloģijas. Tāpat ir jāņem vērā, ka jebkāda veida aizsargjoslu noteikšana un to ievērošana ir saistīta ar noteikta apgrūtinājuma uzlikšanu lauksaimniecības zemju izmantošanā, un tas ievērojami samazina produktīvi izmantojamo platību. Šo grozījumu pieņemšana ir rezultāts ilglaicīgām lauksaimniecības un vides ekspertu diskusijām un mēs ļoti ceram, ka ilgtermiņa ieguvēji būs gan vide, gan lauksaimnieki,” tā lēmumu komentē ZSA priekšsēdētāja vietniece Maira Dzlezkalēja-Burmistre.

Atgādinām, ka grozījumi Aizsargjoslu likumā stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Saeimā trijos lasījumos.