Biedrības ZSA pasākumi

Citi pasākumi

Marts 2020

01.Marts

BreedExpo Ukraina. Piedalās Inga Bērziņa un Raimonds Jakovickis

No 1. līdz 4. martam.

03.Marts

Sanāksmē par A-pašgājējmašīnu reģistrāciju un šo pašgājējmašīnu maksimālā ātrumā ierobežojumu, kā arī citiem reģistrācijas un ceļu satiksmes noteikumu projektā paredzētajiem punktiem

Piedalās Mārtiņš Trons un Mareks Bērziņš. ZM 19.februārī starpministriju sanāksmē tikās ar SM, lai parunātu A-pašgājējmāšīnu reģistrāciju. SM neatbalsta ZM priekšlikumu, ka A-pašgājējmašīnām tiktu noteiktas atsevišķa traktortehnikas reģistrācijas apakšgrupa. Iebildums tiek pamatots ar to, ka ZM pārkāp Ceļu satiksmes likuma...

04.Marts

ECPA-ECCA crop protection regulatory conference, 4th & 5th March 2020. Piedalās Maira Maira Dzelzkalēja-Burmistre.

04.Marts

Latraps seminārs Jaunpagastā

Piedalās Valters Zelčs

04.Marts

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija par Nacionālais attīstības plānu 2021 – 2027. gadam

Piedalās Mārtiņš Trons.

06.Marts

LOSP kopsapulce

06.Marts

Tikšanās ar LAD par aplikāciju projektu

Piedalās Zanda  Melnalksne un Līga Krūklīte.

10.Marts

Väderstad konference. Piedalās Mārtiņš Trons

11.Marts

Latraps seminārs Madonā

Piedalā Valters Zelčs.

13.Marts

KLP darba grupa Briselē

Piedalās Valters Zelčs.

17.Marts

Kooperācijas, risku pārvaldības tematiskā darba grupa

17.Marts

Seminārs par sojas un lopbarības miežu audzēšanu

Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrā norisināsies seminārs “Sojas un lopbarības miežu audzēšana – vai spēsim pielāgoties mainīgajiem apstākļiem?”. Seminārā diskutēs par AREI 2020 pavasara aktualitātēm, soju Latvijā (divu gadu pētījumos iegūtie fakti un novērojumi Latvijā) un lopbarības miežiem...

18.Marts

Invitation to Central Baltic Programme PIS Seminar

Piedalās Raimonds Jakovickis, Sandis Liepa un Līga Krūklīte.

19.Marts

Invitation to Central Baltic Programme PIS Seminar

Piedalās Raimonds Jakovickis un Līga Krūklīte.

24.Marts

Trīs jūras tikšanās Ungārijā ar Pekku un Armengoldu

Piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre un Valters Zelčs.

24.Marts

Zināšanu, konsultāciju, sadarbības tematiskā darba grupa

25.Marts

Trīs jūras tikšanās Ungārijā ar Pekku un Armengoldu

Piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre un Valters Zelčs.

25.Marts

BASF konference

26.Marts

Kooperatīva “Barkavas arodi” kopsapulce

27.Marts

Starptautiskā konference “Augu veselība-nākotnes izaicinājumi”

27.Marts

Starptautiskā konference “Augu veselība-nākotnes izaicinājumi”

31.Marts

Vides un klimata, ekoshēmas, agrovides, meža kopšanas un Natura tematiskā darba grupa