Privātuma politika

Biedrības “Zemnieku saeima”  konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika definē kā Biedrība “Zemnieku saeima” (turpmāk tekstā ZSA) (Reģ. Nr.40008042411) izmanto informāciju un kā Jūs, kā ZSA biedrs, sadarbības partneris vai ZSA organizēto pasākumu apmeklētājs, varat aizsargāt savu konfidencialitāti.

! ZSA neizmanto personas datu kopijas, tiek izmantota informācija tikai par biedru kā juridisku personu. Uzglabātā biedra datu informācija tiek izmantota tikai ZSA darbības nodrošināšanas vajadzībām.

Izmantojot ZSA pakalpojumus, Jūs uzticat mums savu informāciju. Šī konfidencialitātes politika ir izstrādāta, lai palīdzētu biedriem, sadarbības partneriem vai ZSA organizēto pasākumu apmeklētājiem saprast, kādu informāciju mēs apkopojam, kāpēc mēs to darām un kā mēs to izmantojam. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc ceram, ka veltīsiet laiku, lai rūpīgi izlasītu šo dokumentu.

Jūsu sniegtā informācija tiek izmantota, lai biedrības darbinieki saprastu ar ko nodarbojaties, kurā lauksaimniecības nozarē darbojaties un kurā novadā atrodaties, kā arī lai sagatavotu atskaites un ziņojumus par ZSA īstenotajiem pasākumiem projektu uzraudzības institūcijām.

 1. Apkopotā informācija
  1. ZSA apkopo noteiktu informāciju par biedriem. Reģistrējoties par biedru Jums būs jānorāda informācija par sevi un savu saimniecību:

   1. Vārds

   2. Uzvārds

   3. Saimniecības nosaukums

   4. Saimniecības reģistrācijas numurs

   5. Saimniecības juridiskā un pasta adrese

   6. Telefona numuru un e-pasta adresi saziņai

   7. Kad veicat biedru naudas apmaksu, ZSA var apkopot un apstrādāt informāciju par Jūsu saimniecības bankas maksājuma kontu, bankas iestādi.

  2. ZSA apkopo informāciju par biedrības organizēto pasākumu dalībniekiem un apmeklētājiem, lai nodrošinātu likumdošanā prasīto projektu uzraudzības noteikumu izpildi:

   1. Pasākuma apmeklētāja vārds uzvārds

   2. Pārstāvētais uzņēmums, organizācija, kontaktinformācija

  3. ZSA organizētajos pasākumos dalībnieki tiek fotografēti un filmēti.
  4. ZSA projektu ietvaros veic pētniecības nolūkos nepieciešamas biedru aptaujas kurās var tikt izmantota informācija par biedru.

 1. Apkopotās informācijas izmantošana
  1. Informāciju, ko ZSA apkopo no visiem biedriem, izmanto, lai analizētu situāciju lauksaimniecībā pa reģioniem, lai varētu piedāvāt vajadzīgo semināru vai apmācību programmas, izstrādātu jaunus pakalpojumus un piedāvātu nepieciešamo informāciju pēc nepieciešamības. Apkopotā informācija tiek arī izmantota, lai piedāvātu biedriem personalizētu saturu ZSA žurnālu un reklāmas žurnālu veidā.

  2. ZSA var izmantot jūsu e-pasta adresi, lai informētu Jūs par jaunumiem lauksaimniecības nozarē, mūsu pakalpojumiem, piemēram, paziņotu par gaidāmajām semināriem vai apmācībām.

  3. ZSA apkopotā vizuālā informācija (filmētie un forografētie materiāli) tiek izmantoti ZSA aktivitāšu popularizēšanai interneta vidē vai drukātos materiālos, t.sk.ZSA krāsainajā žurnālā.

  4. ZSA neizmanto personas datu kopijas, tiek izmantota informācija tikai par biedru kā juridisku personu. Uzglabātā biedra datu informācija tiek izmantota tikai ZSA darbības nodrošināšanas vajadzībām.

  5. ZSA apstrādā biedru informāciju savos serveros, kas atrodas Latvijā.

 1. Piekļuve biedra informācijai un tās atjaunināšana
  1. Jūs piekrītat, ka visi Jūsu sniegtie dati tiks uzglabāti ZSA datu bāzē un serverī.
  2. Dati, kas raksturo biedra saimniecību tiks uzglabāti kamēr saimniecība/uzņēmums ir ZSA biedrs.

  3. Neatkarīgi no tā, kad esat iestājies ZSA, mūsu mērķis ir nodrošināt biedram iespēju atjaunot vai mainīt informāciju par savu saimniecību apmeklējot ZSA mājaslapu un tur sadaļā ‘biedriem’ atjaunojot informāciju.

 1. Personu identificējošu datu sniegšana ir priekšnoteikums ZSA pakalpojumu izmantošanai, ievērojot ka e-pasta adrese ir Jūsu īpašums un strīdus gadījumā Jums ir jāspēj pierādīt savas tiesības.

 1. Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 13.p. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

 1. ZSA veiktie pasākumi informācijas drošības nodrošināšanai
  1. Biedra informācijai var piekļūt tikai ZSA biroja darbinieki, kuriem šī informācija ir jāzina, lai ar to strādātu ZSA uzdevumā. Biroja darbiniekiem ir jāievēro līgumā noteiktās konfidencialitātes prasības. Pretējā gadījumā var tikt piemērots disciplinārs sods vai atbrīvošana no darba.

  2. Fotogrāfijas no semināriem, darba grupām tiek izmantoti tikai ZSA vajadzībām t.sk. žurnāla veidošanai, ziņu gatavošanai un izmantošanai elektroniskā vidē un citu biedru informēšanai.

 1. Politikas ievērošana un sadarbība ar reglamentējošajām iestādēm

ZSA regulāri pārskata savu atbilstību konfidencialitātes politikai. Saņemot oficiālu rakstisku sūdzību, mēs sazināsimies ar tās iesniedzēju, lai lemtu par turpmāko rīcību. Lai izmeklētu jebkādas sūdzības par biedra informācijas nodošanu, kuras nespējam atrisināt tieši ar konkrēto biedru.