Par Biedrību

Zemnieku saeima (ZSA) ir ietekmīgākā un konstruktīvākā Latvijas lauksaimniecības un dārzkopības produkcijas audzētāju un ražotāju nevalstiskā organizācija. ZSA dibināta 1999. gadā, apvienojoties 134 spēcīgām un tālredzīgām saimniecībām ar vienotu mērķi – cīnīties par Latvijas lauksaimnieku interesēm un stiprināt Latvijas lauksaimnieku konkurētspēju. Šobrīd organizācija apvieno aptuveni 800 mērķtiecīgus biedrus, kuri pārstāv visas lauksaimniecības nozares.

Mēs darbojamies, lai dotu jums balsi, aizsargātu jūsu dzīvesveidu Latvijas laukos tagad un nākotnē. Organizācijas mērķis ir atbalstīt Latvijas lauksaimniecību un dārzkopību, iestājoties par stabilu un ilgtspējīgu izaugsmi Latvijas lauksaimniekiem!

Biedrības pamatdarbs ir Latvijas lauksaimnieku interešu pārstāvniecība, iesaiste likumdošanas veidošanas procesos valsts un Eiropas Savienības (ES) līmenī. Mēs skaidrojam un palīdzam ieviest lauku saimniecībās jaunākos likumus, normatīvos aktus un ES regulas. Biedrība regulāri organizē seminārus un konferences, kuros ir jaunākā un aktuālākā informācija par dažādām lauksaimniecības nozarēm.

Mūsu valde un biedri regulāri piedalās intervijās, TV un radio raidījumos, paužot viedokli par lauksaimniecības nozarē aktuāliem tematiem. Sadarbojamies arī ar citām NVO un institūcijām.
Mūsu darbs ir atmaksājies – ZSA biedri Latvijā apsaimnieko vairāk nekā 662 000 ha no pieejamās lauksaimniecības zemes, un ar katru gadu šīs platības pieaug. Biedru saimniecībās ir vairāk nekā 6000 darbavietas vietējiem iedzīvotājiem. Tātad mēs pārstāvam ne tikai savus biedrus, mēs aizstāvam arī ģimenes, kuras uztur mūsu saimniecību darbinieki.

Lauksaimniecība ir spēcīgākā nozare Latvijā, un mēs varam būt lepni par to, ka esam vadošā NVO šajā sektorā!

Biedrība “Zemnieku saeima”

Reģ.Nr. 40008042411

PVN reģ.nr. LV40008042411

Adrese: Republikas laukums 2,

Rīga, LV–1010

Konta Nr. LV71UNLA0001002700264

Banka: AS „SEB banka“

Kods: UNLALV2X

Farmers' Parliament Code of Ethics Farmers' Parliament Statutes

Valde

Zemnieku saeimas Valde ir izpildinstitūcija, kas sastāv no deviņiem lauksaimniekiem, tostarp priekšsēdētāja un diviem vietniekiem. Valde tiek ievēlēta ik pēc diviem gadiem, Zemnieku saeimas kongresā. Katrs Valdes loceklis ir reģionālā pārstāvniecība. Viņu kontaktinformāciju var atrast kartē virs apraksta. Valdes sēdes notiek reizi mēnesī, atvērtās Valdes/Padomes sēdes rezi divos mēnešos.

Juris Lazdiņš

Zemnieku saeimas Valdes priekšsēdētājs

Maira Dzelzkalēja-Burmistre

Zemnieku saeimas Valdes priekšsēdētāja vietniece

Mareks Bērziņš

Zemnieku saeimas Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Mārtiņš Trons

Zemnieku saeimas Valdes loceklis

Eduards Šmits

Zemnieku saeimas Valdes loceklis

Aivis Aizsilnieks

Zemnieku saeimas Valdes loceklis

Mārtiņš Vaļko

Zemnieku saeimas Valdes loceklis

Mārtiņš Flaksis

Zemnieku saeimas Valdes loceklis

Renārs Katkovskis

Zemnieku saeimas Valdes loceklis

Birojs

Zemnieku saeimas birojā ir 11 darbinieki, kas katrs strādā savā sfērā. Mēs esam kā ritens, lai tas sāktu ripot, strādā kopā. Mūsu durvis vienmēr ir plaši atvērtas, lai uzklausītu katru mūsu biedru un spētu rast atbildes uz radušajām problēmām.

Pilni ar idejām un spēka mesties iekšā jaunās lietās, mēs vienmēr gaidam ciemos savējos un viesus!

Maira Dzelzkalēja – Burmistre

Zemnieku saeimas Valdes priekšsēdētāja vietniece

Raimonds Jakovickis

Lopkopības eksperts

Iveta Grudovska

Eksperte

Zanda Melnalksne

Biroja vadītāja

Dace Vīksna

Biroja administratore

Inga Bērziņa

Projektu vadītāja

Valters Zelčs

Ārpolitikas speciālists

Mārtiņš Trons

Lauksaimniecības politikas eksperts

Līga Krūklīte

Finanšu vadītāja, grāmatvede

Sandis Liepa

Sabiedrisko attiecību speciālists