Biedri

Biedru pieteikuma anketa (lejupielādē šeit)

Nodarbojies ar lauksaimniecību? Kļūsti par Zemnieku saeimas biedru, aizpildot un nosūtot anketu uz birojs@zemniekusaeima.lv

 

800 zemnieku saimniecības un uzņēmumi, kas pārstāv visas lauksaimniecības nozares

662 000 ha biedru apsaimniekotā zemes platība

6000 darba vietas lauku teritorijās

36% lopkopības saimniecības

56% augkopības saimniecības

8% profesionālās asociācijas, kooperatīvi un pārtikas uzņēmumi

 

Pārstāvniecība no reģioniem:

35% no Zemgales

29% no Vidzemes

21% no Kurzemes

15% no Latgales