Zemnieku saeimas ikdienas darbi:

 • Latvijas Lauksaimnieku interešu lobēšana Latvijā, Eiropā un Pasaulē
 • Līdzdalība lauksaimniecības, lauku un vides politiku veidošanas procesos
 • Piedalīšanas likumdošanas izstrādāšanā, saskaņošanā un pilnveidošanā
 • Lauksaimnieku un sabiedrības izglītošana, informēšana
 • Inovāciju attīstīšana un starptautiskās pieredzes pārnese

LATVIJĀ ikdienā sadarbojamies ar:

Ministrijas:

 • Zemkopības ministrija
 • Finanšu ministrija
 • Ekonomikas ministrija
 • Satiksmes ministrija
 • Iekšlietu ministrija
 • Ārlietu ministrija
 • Tieslietu ministrija
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Valsts institūcijas:

 • Lauku atbalsta dienests
 • Valsts augu aizsardzības dienests
 • Valsts ieņēmumu dienests
 • Valsts vides dienests
 • Pārtikas un veterinārais dienests
 • Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
 • ZM Nekustamie īpašumi
 • Latvijas valsts ceļi

Citas organizācijas un iestādes:

 • Altum
 • Citas lauksaimnieku organizācijas
 • Latvijas pašvaldību savienība
 • Rīgas dome
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
 • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • Komercbankas (SEB, Swedbanka, Luminor)
 • Latvijas Komercbanku asociācija
 • NVO Memoranda padome

Līdzdarbojamies politikas veidošanā:

 • LR Saeima:
  Tikšanās ar visām Saeimas frakcijām
  Regulārs darbs ar Saeimas komisijām (Tautsaimniecības vides un reģionālās attīstības, Finanšu un budžeta, Eiropas lietu, Ilgtspējīgas attīstības, Juridiskā komisija u.c.)
  Saeimas juridiskais birojs
 • Ministri
  Zemkopības ministrs (K.Gerhards, regulāras tikšanās)
  Ekonomikas ministrs
 • Prezidenta juridiskais birojs
 • Lauku attīstības plāna uzraudzības komitejā,
 • Lauksaimnieku konsultatīvajā padomē,
 • Lauksaimniecības un Vides konsultatīvajā padomē,
 • Pārtikas nozares padomē
 • Izglītības jautājumu risināšana Nozares ekspertu padomē
 • Piedalīšanās nacionālajā augu šķirņu padomē
 • Piedalīšanās visās darba grupās par SEG emisijām (VARAM, ZM)
 • Oficiālas tikšanās ar LAD darbiniekiem
 • Zemnieku saeima piedalās sanāksmēs LR Saeimā

Mūsu pārstāvji darbojas 34 dažādās ministriju un starpministriju darba grupās!

Mūsu darbs EIROPĀ:

Esam biedri un aktīvi darbojamies Eiropas lauksaimnieku apvienojošajā organizācijā COPA

Mūsu eksperti strādā COPA darba grupās:

 • Maira Dzelzkalēja–Burmistre
 • Edīte Strazdiņa
 • Raimonds Jakovickis
 • Valters Zelčs
 • Aigars Šutka
 • Aija Rozenfelde

Regulāri komunicējam un sadarbojamies ar Eiroparlamenta deputātiem, Eiropas komisijas Komisāriem, Ziemeļeiropas un Baltijas valstu lauksaimnieku organizācijām.