Biedrības ZSA pasākumi

Citi pasākumi

Septembris 2020

01.Septembris

Ķīņas apmaiņas projekts. Piedalās Valters Zelčs.

01.Septembris

Saruna ar ZM par COVID atbalstu liellopiem. Piedalās Mārtiņš Trons un Raimonds Jakovickis.

01.Septembris

DESIRA skype par aptaujas anketu. Piedalās Inga Bērziņa.

02.Septembris

Saeimas Eiropas lietu komisijas sēde par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Komisijas paziņojumu “Eiropas zaļais kurss””

Darba kārtība: 1. Par pozīciju Nr. 1 “Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido sistēmu klimatneitralitātes sasniegšanai un groza Regulu (ES) Nr. 2018/1999 (Eiropas Klimata likums)” (ierobežotas pieejamības informācija). Ziņo: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji....

02.Septembris

CentrālBaltijas programmas seminārs. Piedalās Zanda Melnalksne un Inga Bērziņa.

02.Septembris

Pitstop+ skype sanāksme (Raimonds)

02.Septembris

Par ES Atveseļošanas un noturības finansējumu

03.Septembris

Tikšanās ar igauņu piensaimnieku par igauņu pieredzi ukraiņu darbaspēka piesaistē

Piedalās Raimonds Jakovickis un Mārtiņš Trons

03.Septembris

Valsts vides dienesta tikšanās plānošana

Piedalās Iveta Grudovska, Zanda Melnalksne, Ainis Lagzdiņš.

03.Septembris

WaterDrive politikas sanāksmes materiāla gatavošana

Valters Zelčs, Zanda Melnalksne, Iveta Grudovska, Maira Dzelzkalēja-Burmistre

03.Septembris

TIKŠANĀS – Ar VTUA vadītāju par lauksaimniecības pašgājējmašīnu reģistrācijas jautājumiem

Piedalās Mārtiņš Trons

04.Septembris

Pesticīdu diskusija sarunu festivālā “Lampa”

Piedalās Valters Zelčs.

07.Septembris

Sanāksme par priekšlikumiem zemes tirgus regulējuma pilnveidei

Piedalās Mārtiņš Trons.

07.Septembris

Ķīnas sanāksme

Piedalās Valters Zelčs.

07.Septembris

ZSA biroja sapulce

07.Septembris

Austrumeiropas lauksaimnieku sanāksme par CC vēlēšanām

Piedalās Valters Zelčs un Maira Dzelzkalēja-Burmistre.

08.Septembris

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija sēde par likumprojektu „Grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā”

Piedalās Mārtiņš Trons.

08.Septembris

Telefonintervija LR-4 raidījuma “Atkritij vapros” par ls nozares kreditēšanu. Piedalās Mārtiņš Trons.

08.Septembris

Projekta SAFE SMART FOOD tiešsaistes sanāksme. Piedalās Inga Bērziņa.

09.Septembris

WEDNESDAY, SEPT 9, 10-13 (CET) – CAP 2021-2027 National strategies development – Opportunities for Waterdrive to contribute!

Piedalās Zanda Melnalksne.

09.Septembris

Tikšanās ar Valsts vides dienestu par projektiem

Piedalās Zanda Melnalksne, Iveta Grudovska, Ainis Lagzdiņš.

09.Septembris

Sanāksme ar SM un ZM par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.343 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem”

Piedalās Mārtiņš Trons, Mareks Bērziņš. Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departaments ir saņēmis Zemnieku Saeimas vēstuli par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.343 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem”, kā arī Zemkopības ministrijas atbalsta vēstuli grozījumu nepieciešamībai. Ņemot vērā saņemtās vēstules Satiksmes ministrijas...

09.Septembris

COPA-COGECA koordinācijas komiteja

Piedalās Valters Zelčs, Maira Dzelzkalēja-Burmistre.

10.Septembris

Saeimas sēdes video tiešraide par samazinātā PVN jautājumu augļiem, dārzeņiem un ogām

Piedalās Mārtiņš Trons.

10.Septembris

COPA-COGECA tiešie maksājumu/zaļināšana

Piedalās Valters Zelčs, Maira Dzelzkalēja-Burmistre.

10.Septembris

projekta “Ilgtspējīga biogēnu pārvaldība biogāzes ražošanas procesā” atklāšanas seminārs

Iveta Grudovska, Zanda Melnalksne.

10.Septembris

The Rural Digitalisation Forum (RDF) is a platform, set-up within the DESIRA project

Piedalās Inga Bērziņa.

10.Septembris

LIVERUR Webinar: Innovative use of digital technologies in rural areas in post – COVID-19

Piedalās Inga Bērziņa.

11.Septembris

SAH Eksperimenta Data Management Plan izstrāde

Piedalās Inga Bērziņa.

11.Septembris

Sanāksme par priekšlikumiem zemes tirgus regulējuma pilnveidei

Piedalās Mārtiņš Trons.

14.Septembris

Ķīnas sanāksme

Piedalās Valters Zelčs.

14.Septembris

Aizsardzības ministrijas rīkotā galda izspēlē par pārtikas nodrošinājumu krīzes situācijā

Piedalās Mārtiņš Trons. Mācības par pārtikas nodrošinājumu krīzes situācijā Visaptverošas valsts aizsardzības ietvaros Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Zemkopības ministriju turpina stiprināt sadarbību starp valsts pārvaldes iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem, kas nodarbojas ar pārtikas produktu ražošanu, izplatīšanu un vairumtirdzniecību. Šīs...

15.Septembris

Izbraukums uz Kurzemi

Piedalās Iveta Grudovska, Raimonds Jakovickis, Zanda Melnalksne.

15.Septembris

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides un klimata apakškomisijas sēde par stratēģiju “No lauka līdz galdam” – Latvijas lauksaimniecības iespējas un izaicinājumi

Piedalās Mārtiņš Trons.

15.Septembris

SAH Reģionālo klāsteru sanāksme

Piedalās Inga Bērziņa.

16.Septembris

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””

Piedalās Mārtiņš Trons.

16.Septembris

Attālinātā sanāksme par galvenajām tendencēm Latvijas, Baltijas un pasaules ekonomikā, prezentēs SEB bankas ekonomists Daini Gašpuitis

Covid-19 mūsdienu pasaulē ir vēl nebijusi pieredze – arī tālāko biznesa vides attīstību pagaidām ir grūti prognozēt. Lai noskaidrotu, kādus secinājumus varam izdarīt pēc notikušā un kas mūs sagaida nākotnē, aicinām Jūs uz tikšanos tiešsaistes video zvanā ar SEB bankas...

16.Septembris

Seminārs: Piena produktu piegāžu ķēžu pārstrukturēšana Covid – 19 seku mazināšanai

Piedalās Raimonds Jakovickis.

16.Septembris

TIKŠANĀS – Ar Latvijas zemes fonda vadītāju Inu Alksni

Piedalās Mārtiņš Trons.

16.Septembris

Tikšanās ar D. Strodi (Auto Starts) par Gruzijas grupas uzņemšanu

Piedalās Raimonds Jakovickis.

16.Septembris

TIKŠANĀS-Par Lauksaimnieku auto dienu 2020

Piedalās Mārtiņš Trons, Sandis Liepa)

16.Septembris

Sanāksme ar ZM un Vācijas lauksaimniekiem

Piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre, Valters Zelčs)

16.Septembris

Interreg project Implementation Seminar

Piedalās Inga Bērziņa.

17.Septembris

Interreg project Implementation Seminar

Piedalās Inga Bērziņa.

17.Septembris

Lauku atbalsta dienesta vebinārs lauksaimniekiem par aktuālajiem jautājumiem

Piedalās Mārtiņš Trons, Sandis Liepa. 2020. gada 17.septembrī plkst. 10.00 – 12.00 Lauku atbalsta dienests organizē vebināru lauksaimniekiem par aktuālajiem jautājumiem. Vebinārs notiks tiešsaistē platformā “Zoom”. Vebināra laikā dienesta direktors Ģirts Krūmiņš un citi speciālisti pastāstīs par pieejamo atbalstu COVID...

17.Septembris

WD Latvijas partneru sanāksme

Piedalās Iveta Grudovska, Zanda Melnalksne.

18.Septembris

Igauņu projekta idejas (skābbarība) apspriešana

Piedalās Inga Bērziņa.

21.Septembris

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisijas sēde par plānotajām izmaiņām darbaspēka nodokļu režīmā no 2021. gada

Plānotās izmaiņas darbaspēka nodokļu režīmā no 2021. gada. Uzaicināti: Finanšu ministrijas pārstāvis, Labklājības ministrijas pārstāvis, Latvijas Bankas pārstāvis, Latvijas darba devēju konfederācijas pārstāvis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis, Ārvalstu investoru padomes pārstāvis, Latvijas Pašvaldību...

22.Septembris

Inga piedalās pasākumā “Bioekonomika dažādu nozaru saimniecībās”

Piedalās Inga Bērziņa.

22.Septembris

Ministru kabineta sēde par informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2021.gadam un ietvaram 2021.–2023.gadam”

Piedalās Mārtiņš Trons.

22.Septembris

Saruna ar vadošo partneri par WD budžetu.

Piedalās Zanda Melnalksne, Līga Krūklīte, Inga Bērziņa.

22.Septembris

Intervija LR-1 par samazināto PVN

Piedalās Mārtiņš Trons.

23.Septembris

ZSA izbraukuma Valdes sēde Nr.12

23.Septembris

Stratēģijas “No lauka līdz galdam” saskaņošanas sanāksme

Piedalās Maira Dzelzkalēja-Burmistre un Valters Zelčs.

23.Septembris

Zoom sanāksme valdes sēdes laikā ar K. Gerhardu par valsts atbalstu 2021.g. u.c. jautājumiem

24.Septembris

SAH Webinārs ‘Farmer Centric Innovation and DIHs’

Piedalās Inga Bērziņa.

28.Septembris

LIFE GoodWater Vadības grupas sanāksme

Piedalās Zanda Melnalksne.

29.Septembris

Sanāksme par Ilzi Bargo par Eksperimenta prezentāciju 05.10. konferencē

Piedalās Inga Bērziņa.

30.Septembris

SAH projekta RC un Eksperimentu sanāksme

Piedalās Inga Bērziņa.

30.Septembris

Plānojas tikšanās par samazinātā PVN jautājumu

Piedalās ZSA, LOSP, LLKA.

30.Septembris

Seminārs „Gaļas un olu produktu piegāžu ķēžu pārstrukturēšana” Covid-19 seku mazināšanai

Piedalās Raimonds Jakovickis, Mārtiņš Trons.