Agronomijas, zootehnikas, zooinženieru un lauksaimniecības fakultāšu absolventu salidojums


LLU-LF-Salidojums-19.10.2018-1