Aizkraukles novada kultūras nams


Aktualitātes Integrētās augu audzēšanas ieviešanā;
Lauka monitorings. Kaitīgo organismu izplatība un attīstības pakāpe. Lauka uzskaites sistēma (vēsture), tās aizpildīšanas pamatprincipi;
Prasības mēslošanas līdzekļu lietošanai;
Nozīmīgākās graudaugu un rapša slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas integrētā pieeja;
Nozīmīgākās lauka pupu slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas integrētā pieeja.

Kontaktinformācija:
Valentīna Beča, tālr. 26158775, e-pasts: valentina.beca@llkc.lv

Uzzināt vairāk