Aizsardzības ministrijas rīkotā galda izspēlē par pārtikas nodrošinājumu krīzes situācijā


Piedalās Mārtiņš Trons.

Mācības par pārtikas nodrošinājumu krīzes situācijā Visaptverošas valsts aizsardzības ietvaros Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Zemkopības ministriju turpina stiprināt sadarbību starp valsts pārvaldes iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem, kas nodarbojas ar pārtikas produktu ražošanu, izplatīšanu un vairumtirdzniecību. Šīs sadarbības mērķis ir veicināt Latvijas Valsts un sabiedrības noturību un gatavību krīzei.