Aizsardzības ministrijas starpministriju sanāksme par likumprojektu “Grozījumi Aizsargjoslu likumā”


ZSA pārstāv Mārtiņš Trons.