Augu aizsardzības līdzekļu starpinstitūciju darba grupas sanāksme