Baltijas vides foruma prezentācija par agrovides pasākumu pētījumiem