Baltijas Vides foruma rīkotā diskusija “Uz rezultātiem balstītu agrovides pasākumu ieviešanas iespējām Latvijā”


Agrovides pasakumi