CentrālBaltijas programmas seminārs. Piedalās Zanda Melnalksne un Inga Bērziņa.