COPA-COGECA koordinācijas komiteja


Piedalās Valters Zelčs, Maira Dzelzkalēja-Burmistre.