COPA COGECA un EK darba gupa “Liellopi un teļi”


ZSA pārstāv Raimonds Jakovickis.