COPA Pētniecības darba grupa, piedalās Zanda Melnalksne