Darba grupa Briselē Mājlopu audzēšana, piedalās Raimonds Jakovickis