Darba grupa “Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi”


Sākums plkst.10:00 Zemkopības ministrijā, 314. telpā.