Darba grupa LLPN rokasgrāmatas izstrādei par amonjaka emisijas samazināšanu. Piedalās Iveta Grudovska.