Darba grupa “Ūdens, augsne, bioloģiskā daudzveidība un ainavas saglabāšana”


Sākums plkst.13:30 314.telpā, Zemkopības ministrijā.