DESIRA skype par aptaujas anketu. Piedalās Inga Bērziņa.