Diskusija par politikas mērķiem un rīcības virzieniem, kas būtu veicami tiesiskās, finanšu un informatīvās vides attīstībā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu zemes izmantošanu