Diskusija par sasniedzamajiem politikas mērķiem un rīcības virzieniem zemes kā resursa izmantošanā saimnieciskajā darbībā