Diskusija par zinātniskā pētījuma “Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijā klimata politikas kontekstā” lauksaimniecības sadaļu