Eiropas Komisijas prezentācija par ES Daudzgadu budžeta priekšlikumu Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanai


PREZENTĀCIJA