EK civilā dialoga grupa ”Tiešie maksājumi un zaļināšana”