Fitosanitārie paņēmieni pret slimībām un kaitēkļiem ābeļu dārzos


Programma:
10:30-11:00 Ierašanās un rīta kafija
11:00-11:10 SIA „Malum” saimniecības izveide un attīstība (SIA „Malum” pārstāvis)
11:10-11:20 SIA LAAPC realizētie demonstrējumu projekti augu aizsardzībā (R.Rancāne, SIA LAAPC pētniece)
11:20-11:50 Fitosanitārie paņēmieni slimību ierobežošanai ābeļu stādījumos un ābeļu kraupja izplatība sausajā 2018. gada pavasarī (R.Rancāne, SIA LAAPC pētniece)
11:50-12:10 Fitosanitārie paņēmieni kaitēkļu ierobežošanai ābeļu stādījumos (E.Jākobsone, SIA LAAPC agronome)
12:10-12:30 Problemātiskie kaitēkļi ābeļu stādījumos, to monitorings un ierobežošanas iespējas (J.Gailis, SIA LAAPC entomologs)
12:30-13:00 Kafijas pauze un diskusijas par aktuālajām problēmām augu aizsardzībā
13:00-13:15 Jaunumi par produktiem augļkopībā (SIA Agrimatco pārstāvis)
13:15-14:00 Demonstrējuma izmēģinājuma apskate
*Pasākumā tiks fotografēts un filmēts, materiāli var tikt izmantoti publicitātei
Demonstrējuma tēma (Lote Nr.22): “Fitosanitāro paņēmienu izmantošana integrētajos un bioloģiskajos augļu dārzos lapās un augsnes virskārtā esošo slimības ierosinātāju un kaitēkļu izplatības ierobežošanai dažādos Latvijas reģionos”
LAD Līguma nr. LAD 240118/P22
Par ierašanos ziņot līdz 10. augustam Laurai Ozoliņai-Polei: rakstot uz laura.ozolina.pole@laapc.lv vai zvanot uz mob. tālr. 28337691.