Gaļas šķirņu vaislas buļļu izstāde, vērtēšana, izsole