H2020 projekta CONSOLE uzsākšanas sanāksme Spānijā