Holšteinas asociācijas kopsapulce


ZSA pārstāv Raimonds Jakovickis un Valters Zelčs.