Ieinteresēto pušu diskusija par NFI 2014.-2021.g. perioda programmu “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide”


Piedalās ZSA biroja vadītāja Zanda Melnalksne.