Informatīvs seminārs lauksaimniekiem Sabilē par 2016.gada aktualitātēm


LLKC Talsu nodaļa organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem par 2016.gada aktualitātēm.
Seminārs notiks 18.martā plkst.09:00 Sabiles kultūras namā, Ventspils ielā 14, Sabilē.
Galvenās tēmas: aktualitātes no Lauku atbalsta dienesta; Lauku bloku un ainavu elementu precizēšana elektroniskā un papīra formātā; demonstrējums par Lauku bloku elektronisku precizēšanu; LLKC Talsu nodaļas aktuālā informācija par aktivitātēm 2016.gadā.

Uzzināt vairāk.