Izglītojošs seminārs par aitkopības nozares attīstīšanu un konkurētspējas paaugstināšanu


Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās

Apakštēma: Aitkopības nozares attīstīšana un konkurētspējas paaugstināšana.

Mērķis: Izglītot lauku uzņēmējus par aitu ēdināšanu, veterināriju, kopšanu un šķirņu īpatnībām. Sniegt pamatzināšanas produktīva ganāmpulka veidošanā un izkopšanā, un produkcijas realizācijā.

Uzzināt vairāk.