KLP nākotnes pozīcijas saskaņošanas sanāksme


2018-06-20_KLP nakotne pec 2020_pozīcija