Komisijas sēde Saeimā par Zemes pārvaldības likumu


Sanāksme Komisijas sēdē Saeimā par Zemes pārvaldības likumu, grozījumiem Zemes ierīcības likumā, grozījumiem Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā.