Konference “Eiropas inovāciju partnerības darba grupu projekti Latvijā”