Lauksaimniecības zinātnisko pētījumu prezentācijas. Tēma: Lauksaimniecība – augsne, ūdens, gaiss. Lopkopība


DARBA KĀRTĪBA: Lauksaimniecības zinātnisko pētījumu prezentāciju dienas kārtība_29.novembris un 6.decembris.