Lauku diena Skrīveros


LLU Zemkopības institūts aicina apmeklēt demonstrējuma Lauku Dienu par nektāraugu un zaļmēslojuma augu audzēšanu un laukaugu mēslošanu konvencionālajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā Skrīveros.

Lauku diena notiks 20. jūlijā plkst. 11.00 LLU Zemkopības institūtā demonstrējuma laukos. Pulcēšanās vieta: pie institūta jaunās ēkas, adrese „Selekcija”, Skrīveru novads. Lauku dienā varēs apskatīt demonstrējumus, iegūt informāciju par augšņu agroķīmiskās izpētes nozīmīgumu laukaugu mēslošanas līdzekļu izvēlē un lietošanā, par mēslošanas līdzekļu lietošanu bioloģiskajā lauksaimniecībā, par dažādiem nektāraugu, zaļmēslojuma un slāpekli saistošajiem augiem un to izmantošanu kā arī par dažādu kompostu gatavošanu no lopbarībai neizmantotās zāles.

Papildus informācija un pieteikšanās: Jānis Vigovskis, LLU Zemkpopības institūta direktors, e-pasts: janis.vigovskis@llu.lv; tālr. 26017777

 PROGRAMMA