Lauku telpas tematiskā darba grupa


Sākums plkst.10:00 Zemkopības ministrijā.