Likvidējamās biedrības “Mārketinga padome” biedru sapulce