LIVERUR sanksmē par WP5 darbiem (pilot aktivitātes)


Maira Dzelzkalēja-Burmistre, Zanda Melnalksne, Līga Krūklīte, Inga Bērziņa.