LLKA aicina pieteikties mācību kursam “Mazo un vidējo lauksaimniecības kooperatīvu vadības stiprināšana”


Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) aicina ZSA biedrus pieteikties mācību kursam “Mazo un vidējo lauksaimniecības kooperatīvu vadības stiprināšana”. Mācību kurss tiek organizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Teorētiskās mācības notiks 2019.gada 20. un 25.novembrī, Ozolniekos, bet praktiskajā sadaļā ir paredzētas mācības 2019.gada 2.un 3.decembrī Lietuvā.

 

Lai pieteiktos dalībai apmācībās, nepieciešams aizpildīt dalībnieka reģistrācijas lapu, izziņu no darba devēja vai radniecības apliecinājumu (ja attiecināms) – dokumenti pielikumā.

 

Apmācību teorētiskajā sadaļā tiks apskatītas šādas tēmas:

 • Cilvēkresursi. Personāls un kooperatīva biedri. Konfliktu vadība. Personāla vadīšanas instrumentu izmantošana veiksmīgas sadarbības veidošanai ar kooperatīva biedriem (kooperatīva administrācijas kā komandas loma). Komunikācijas un attiecību nozīme. Paaudžu teorija. Veiksmīgas sadarbības veidošana ar dažādu paaudžu darbiniekiem un kooperatīvu biedriem. Konstruktīvas komunikācijas pamatnosacījumi. Konfliktu veidi. Konfliktu līmeņi. Konfliktu risināšanas stratēģijas. Konfliktsituāciju pārvēršana risināmās problēmās.  Kooperatīva vadītājs kā mediators: lomas uzdevumi un iespējas. Praktisks treniņš sarunas vadīšanā starp konfliktējošām pusēm, saskaņā ar sarunu vadīšanas algoritmu. Pasniedzēja: Iluta Krūmiņa, šobrīd lektore dažādos mācību projektos un programmās (Latvijas Pašvaldību mācību centrs, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, Latvijas Personāla Vadības Asociācija, Valsts Aģentūra Kultūras Informācijas Sistēmas, SEB, u.c.). Bijusi mācību centra vadītāja a/s “Latvijas Krājbanka”, direktore mācību un konsultāciju jautājumos Banku augstskolas Biznesa un finanšu pētniecības centrā.
 • Mārketings. Kā “pārdot” kooperāciju un kooperatīva pakalpojumus. Pasniedzējs: Jānis Viegliņš, SIA “Pārdošanas skola” vadītājs, lektors, treneris. Apmāca personālu pārdošanā un komunikācijā, sniedz biznesa konsultācijas un veic auditus esošām uzņēmumu struktūrām un personāla darba kvalitātei. Sadarbojies ar tādiem uzņēmumiem/ organizācijām kā Bite Latvija, SIA Norwex Baltic, Rīgas Stradiņa universitāte, SIA Circle K Latvia, u.c.

 

Kas var būt mācību dalībnieks?

 • Mācību dalībnieks ir fiziska persona, kura pārstāv gala labuma guvēju un piedalās mācībās.
 • Gala labuma guvējs ir:
  • lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji (iesaiste var būt dažāda – mācībās var piedalīties arī, piemēram, kooperatīvu darbinieki, kuri paši tieši nav iesaistīti lauksaimnieciskajā ražošanā);
  • pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas personas un fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību un ir iesaistītas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu ražošanā;
  • mežsaimniecības nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas mežsaimniecības nozarē, meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.
 • Gala labuma guvējam svarīgi atbilst kādam no minētajiem kritērijiem neatkarīgi no mācību tēmas.
 • Gala labuma guvējs var būt gan fiziska, gan juridiska persona.
 • Ja gala labuma guvējs ir juridiska persona, tai nepieciešama Lauku atbalsta dienesta (LAD) klientu reģistrācijas Nr. (LAD Nr. var nokārtot pirms mācībām).
 • Mācību dalībnieks var būt gala labuma guvēja radinieks (piemēram, z/s “x” pieder Jānim Kalniņam, taču mācībās piedalās Jāņa Kalniņa sieva).

 

Dalība mācībās ir bez maksas!

Mācību programma pieejama pielikumā!

Pieteikšanās līdz 15.novembrim. Vietu skaits ir ierobežots!

 

 

Apliecinajums_radniecība

Izziņa no darba devēja

Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapa

DARBA KĀRTĪBA_KOOPERĀCIJA

 

Kontaktpersona: Aiga Smiltāne, tel.nr..29448967, e-pasts: aiga.smiltane@llka.lv