LLKA piena grupa


Piedalās Raimonds Jakovickis.

2020.gada 14.oktobrī LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS KOOPERATĪVU ASOCIĀCIJAS PIENA NOZARES DARBA GRUPAS SANĀKSME Nr.3
DARBA KĀRTĪBA
Sēdes sākums plkst.13.00
Darba kārtībā:
1. Par Lauksaimniecības datu centra apkopoto informāciju iepirktajam svaigpienam /LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis, LDC direktors Ivans Vorslovs/
2. Par nākamajā gadā plānoto atbalstu piena ražotājiem /ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta direktora vietniece Biruta Ingiļāvičute/
3. Par pašreizējo situāciju piena nozarē un tās turpmāko attīstību /LLKA Piena nozares darba grupas vadītāja Mirdza Feldmane/
4. Citas aktualitātes Par pašreizējo situāciju un turpmāko rīcību MSIA “Latvian dairy” lietā
Sēdes beigas plkst.15.00